nổ hũ online quaynohu - Game bài đổi thưởng ftkh | Ho Chi Minh City

Chiến lược phát triển

 
 
Phát triển hoạt động đa ngành trong nước và quốc tế trong đó đầu tư phát triển bất động sản là chủ lực. 
 
Bên cạnh đó, công ty chú trọng đến việc: 
 
* Tìm kiếm chuyển nhượng các quỹ đất sạch hoặc hợp tác phát triển các dự án bất động sản.
 
* Quản lý và khai thác hiệu quả các bất động sản thương mại, không chỉ tạo nguồn doanh thu, lợi nhuận và nguồn vốn ổn định cho sự phát triển bền vững của công ty mà còn làm gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Định hướng đóng góp trên 30% doanh thu, lợi nhuận hàng năm của của công ty và tăng dần các năm sau.
 
* Đầu tư nước ngoài thông qua các việc hợp tác đầu tư các dự án nhà ở, dự án thương mại ở ngoài nước.
 
* Đầu tư mạo hiểm vào các ý tưởng sáng tạo, mang tính đột phá để khởi nghiệp.